Geluid beheersing van evenementen.

Geluidsbeheersing van evenementen

Beleidsregels geluidsnormen bij evenementen.

Steeds vaker gelden er strengere geluidslimieten waaraan een evenement moet voldoen.
Veel gemeenten stellen aanvullende eisen, er bestaan er allerlei verschillende regels omtrent de hoeveelheid geluid van een evenement. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste regels omtrent geluid en geluidsniveau bij evenementen. Hierdoor kunnen we u altijd bijstaan in de vergunningaanvraag.

Advies en geluidsplan voor evenementen.

Geluidsplan voor evenementen

Door onze ervaring en kennis van geluid en regelgeving, weten wij als geen ander hier op een gepaste en professionele wijze mee om te gaan. Zo kunnen we een geluidsplan opstellen die voldoet aan de vergunningsregels van uw evenement. We maken een analyse met officiële rapportage met daarin adviezen omtrent bronmaatregelen. We zoeken altijd naar de best passende oplossing zodat binnen de gestelde limieten een maximaal geluidsniveau en beleving wordt behaald. Hierbij zijn soms simpele toepassingen als het plaatsen van zeecontainers of de plaatsing / richting van een podium en tent, de oplossing om overlast te voorkomen.

Geluidsmetingen tijdens evenementen.


Door het geluid te monitoren en geluidsmetingen te maken tijdens uw evenement, stellen we uw vergunning veilig voor de toekomst.

Door gebruik te maken van meerdere draadloze meetsystemen
kunnen we een uitgebreide analyse & officiële rapportage maken van de geluidsniveaus tijdens uw evenement.

Elke zaal of area wordt op deze manier afzonderlijk gemonitord. De geluidmeetsystemen worden bij de geluidsman in de zaal geplaatst, hierdoor heeft deze een duidelijk beeld van de huidige geluidsniveaus. Onze meetsystemen geijkte en gekeurde geluidsmeters die ingesteld kunnen worden naar elk gestelde limiet. Daarnaast zijn de meetsystemen op afstand uit te lezen.

Geluidsbeheer en overlast tijdens evenementen.

Geluidsmetingen evenementen overlast

Steeds vaker controleert de gemeente of er aan de gestelde geluidslimieten wordt voldaan. Omdat we het geluid, monitoren en geluidsmetingen maken tijdens evenementen is het mogelijk om op diverse manieren het geluid en de geluidsniveaus te beheersen en indien nodig bij te sturen.

Om overlast te voorkomen, is het meten en monitoren van het geluid tijdens evenementen erg belangrijk. Diverse factoren als wind of temperatuur hebben grote invloed op geluid. Door geluidsbeheersing toe te passen is het geluid en het beheren daarvan erg belangrijk

Wij ontlasten u volledig in geluidsbeheer van uw evenement.
zorgen er samen met uw geluids leverancier voor, dat het maximale uit het geluid behaald wordt. Hierbij staat een goede samenwerking tussen partijen als gemeente en handhaving natuurlijk voorop.

Hier vindt u meer informatie over Evenementenvergunningen en geluid bij evenementen.
Multar Event Support is uw partner van locatie onderzoek, assistentie en advies in vergunningstraject, uitgebreid wireless meetsysteem, geluidsbeheer tijdens het evenement, officiële rapportage tot en met state-of-the-art adviezen omtrent bronmaatregelen.

Onze adviezen en uitvoering hiervan hebben zich al meerdere malen bewezen, bijvoorbeeld bij Drift Festival. Eerdere edities, zonder onze expertise, werd overladen met geluidsklachten van de buurt. De laatste editie met onze expertise is een daverend succes binnen de geluidsnormen.